Mijn Visie op Educatie

-F. 11 nov 2011

Ik moet een essay schrijven over mijn visie op educatie en hoe het 'zou moeten zijn'. So I did.
Morgen zal ik er waarschijnlijk nog heel veel aan sleutelen aangezien mijn word geen spellcheck heeft, er taalfouten instaan, het 5 uur is en ik wss nog dingen ben vergeten of sommige dingen niet helemaal op logische volgorde staan, en ik de koppelingen naar de 3 redenen van educatie iets sterker terug wil laten komen.. ik denk ook dat ik de koppeling tussen voordelen globalisering van educatie en vergrijzing. klad versie dus. Veel langer gaat ie echter niet worden jammer genoeg want ik mocht eigenlijk maar 1 a4tje en ik zit nu al op 2 en een half. Imma tell that guy dat als ik me visie ergens op moet geven ik iig de kans wil om het nog een beetje fatsoenlijk te kunnen doen, zo lul ik me er wel uit. ja het is idealistisch (dit was een beetje de bedoeling though), ja ik ben een fan van kunst in onderwijs. me leraar gaat zo <!-- s:O --><img src="{SMILIES_PATH}/Green_Light_Colorz_PDT_44.gif" alt=":O" title=":O" /><!-- s:O --> kijken naar de namen in me essay cuz i used only like 1 ofzo die hij behandeld heeft in de les.

========================================================================================
Mijn visie op educatie.

Op de middelbare school moest ik kiezen tussen de vakken Frans of Duits, Aardrijkskunde of Geschiedenis &amp; Biologie of Natuurkunde. Met Frans of Duits had ik totaal geen connectie, ik vond het niet interessant en het sprak niet tot me. De vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde vond ik beide leuk en interessant en hier wilde ik graag meer van weten. Toen ik vroeg of ik ook de talen kon laten vallen en kon kiezen voor zowel Geschiedenis als Aardrijkskunde, werd mij verteld dat deze vakken precies op hetzelfde tijdstip gegeven werden en dit dus niet kon. Ik vond dit natuurlijk vervelend en met mij waren nog legio andere mensen die tegen ditzelfde probleem aanliepen. Ook werden de vakken die mij aanspraken zoals Tekenen (kunst) en Godsdienst geschrapt. Dit heb ik een tijd lang niet kunnen plaatsen omdat ik dacht dat onderwijs vooral diende als hulpmiddel zodat je kon leren over van alles, en binnen dit systeem niets onmogelijk was. Toch werd me al vrij duidelijk dat je vaak in een bepaalde richting geduwd werd en je eigen ‘dromen’ en wensen afgedaan werden als onrealistisch. Hierdoor veranderde mijn middelbare schoolperiode in een lange, saaie en apatische ervaring.

Mijn probleem met het huidige educatiesysteem zit hem er vooral in dat het gebasseerd is op een naoorlogse maatschappij, er waren banen in overvloed. Dit betekende: dat als je je best deed op school, dan was je verzekerd van een goede baan zolang je maar conformeerde tot een bepaald stramien. Voor een samenleving die zich weer helemaal op moest bouwen was dit genoeg motivatie om de saaie en stoffige lessen voor lief te nemen en je best te doen in de klas. Hedendaags geld dit niet meer. Er slagen steeds meer mensen op HBO- of universitair niveau maar door de hedendaagse banenmarkt is een goede baan vaak bijlange na niet verzekerd. HBO-ers die een MBO positie vervullen is geen raar gezicht meer en het idee dat als je je best doet op school je een goede baan krijgt is achterhaal.

De jeugd word overspoeld door impulsen van nieuwe technieken en er word verwacht dat zij hun aandacht moeten kunnen houden bij die saaie rekensommen. Het materiaal en de manier waarop het gegeven word zijn 70% van de tijd nog hetzelfde als 20 jaar geleden en er word niet tot vrij weinig ingespeeld op de belevingswereld van de leerlingen. Als een leerling regelmatig afdwaalt of druk is in de klas, dan word deze een concentratiestoornis of hyperactiviteitstoornis aangepraat, vaak ADHD. Ik wil niet beweren dat elke diagnose foutief is, want ik denk zeker dat een grote hoeveelheid daadwerkelijk ADHD of een andere stoornis heeft, feit blijft alleen dat vanaf 2002 tot 2007 het aantal recepten uitgeschreven voor ADHD verdriedubbeld is en het onderliggende probleem vaak niet behandeld word. Van 2007 naar 2011 zat in het uitschrijven van medicatie nog steeds eenzelfde stijgende lijn. Deze kinderen worden volgepropt met medicatie en zelfs NRCM is van mening dat hier verandering in moet komen. Volgens hun rapport hebben de medicijnen geen positieve uitwerking op hun educatieve carriere. Een laatste quote hierover door ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen, Dr. Gerrit Bruinsma: ‘’Veel schoolgerelateerde problemen komen voort uit de neiging om kinderen in de mal van de school te persen. We moeten daar relaxter mee omgaan; dan lukt het misschien ook om leerlingen met meer succes in het onderwijs te houden’’.

Voor leren is motivatie nodig. Een bekende motivatietheorie is de piramide van Maslov. Maslov stelt dat voor (echt goede) zelfontplooiing en ontwikkeling bepaalde behoeften voldaan moeten zijn. Enkele hiervan zijn dat je je op je plek moet voelen, je een plaats in de groep moet hebben, de opdrachten die je krijgt bevredigend moeten zijn, en zo zijn er nog aantallen anderen. De piramide van Maslov geld voor iedereen en op elke leeftijd. Echter zit er wel een verschil in, in hoe sterk deze geld voor elk individueel. Dit is ook waarom voor sommige mensen het schoolsysteem wel werkt, maar voor een nog groter aantal niet. Teruggaan naar de basis van educatie waarin oog is voor het individueel, gestoken in een modern jasje waarin de stof vertaald word op de belevingswereld van hedendaagse leerlingen lijkt mij van cruciaal belang voor de toekomst.

Als hieraan voldaan kan worden dan er gekeken worden naar het cijfersysteem binnen educatie. Sommige vinden het achterhaal en sommge zweren erbij. Ik vind het een moeilijk onderwerp en zou als het onderwijs vernieuwd zou worden graag kijken naar alternatieven hiervoor. Wel ben ik voor een bepaald classificatiesysteem want niemand wil natuurlijk geopereerd worden door een dokter die zijn diploma vingervervend heeft gehaald.

Op dit moment leven we op een planeet met ongeveer 7 miljard mensen. We leven in een turbulente tijd met oorlogen, overpopulatie, smeltende poolkappen, de dreiging van te weinig zoet water, oprakende fossiele brandstoffen en nog veel meer problemen. Volgens het programma ‘’How Many People Can Live on This Earth’’ kunnen we leven met 15 miljard mensen op de aarde, als we allemaal zouden leven zoals mensen doen in Rwanda. Als we allemaal zouden leven zoals de mensen doen in Noord-Amerika, dan zouden we met 1,5 miljard mensen kunnen leven op deze planeet. De enige reden dat wij deze decadente levenstijl op dit moment nog kunnen permiteren is dat de andere landen dit pikken, of het simpelweg nog niet doorhebben. Echter word het ook bij deze andere landen steeds duidelijker dat er iets moet gaan veranderen aan onze consumptiezucht . De vergrijzing in de Westerse wereld word steeds heviger terwijl de gemiddelde leeftijd in de meeste andere landen veel en veel lager ligt. Ook hierop zal ingespeeld moeten gaan worden in ons onderwijssysteem willen wij niet compleet overrompeld worden in de toekomst.

De laatste jaren is de ontwikkeling van technologie ontzettend snel gegaan. Mobiele telefoons, internet, laptops en al dit soort dingen zijn bruikbare en interessante mechanismes die gebruikt kunnen worden voor gepersonaliseerde educatie. Educatie waarbij jou talenten en mogelijkheden ontdekt kunnen worden en ingespeeld kan worden op de belevingswereld van de hedendaagse moderne mens. Hierdoor kan ook de connectie tussen kunst en wetenschap floreren want hierzo zitten veel meer overeenkomsten in dan je op dit moment word verteld.
Nog een mogelijkheid van al deze technologische vooruitgangen is de globalisering van educatie. De experimenten van Sugata Mitra hebben bewezen dat het mogelijk is om in derde wereldslanden met slechts 1 laptop, zonder schoolgebouw en leraar, kinderen te onderwijzen op een manier waarin zijzelf zowel de leraar als de leerling worden. Misschien is de kwaliteit van onderwijs, en waarschijnlijk vooral in het begin, iets minder maar het is zeker een zevenmijls sprong in de goede richting. Zo kan er gestuurd worden op educatie over duurzaamheid, creativiteit en aanpassingsvermogen met betrekking tot onze aarde en word er ingespeeld op de problematiek van de moderne tijd. Educatie bereid ons voor op de problemen die wij tegen kunnen komen in ons leven, en hier begint alles mee. Door al deze urgente problematiek en de complexe meltingpot van een samenleving waarin we wonen denk ik dat er een herevaluatie moet komen over wat ‘belangrijke vakken’ zijn. Of in ieder geval wat en hoe er binnen deze vakken gedoceerd word.

Zowel Vygotski als Dewey zijn het erover eens dat er ingespeeld moet worden op de belevingswereld van de leerling en dat leren een sociaal proces is. Vygotski ondersteund ook Piagets theorie dat leren niet leeftijdsgebonden is maar dat er wel in verschillende levensfase’s andere ontwikkelingen plaatsvinden. Ik denk dus dat we het idee van een klas samengesteld en gebonden door alleen dezelfde leeftijd moeten laten gaan. In mijn optiek moet er meer gekeken worden naar waar iemand staat in het leven en waar hen interesses liggen. Een simpel voorbeeld hiervan dat ik aan wil halen waarbij je in kan spelen op een bepaalde ontwikkelingsfase en het inspelen op de belevingswereld van een kind, is het moment dat een kind wil leren schrijven en lezen. Op dit moment word schrijven en lezen nog steeds vaak geleerd via het ik-vis-mies syssteem. Ik denk dat als letters leren herkennen, lezen en schrijven aan de hand van ‘populaire’ woorden bij deze kinderen word gedaan, dat dit hele proces een stuk sneller zal gaan doordat het interessanter voor de kinderen is. Dit is een simpele maar toch effectieve werkwijze die ondersteund word door zowel Dewey ,Vygotski, Robinson en Mitra. Ik weet dat nog veel meer theoriën en experts dit ondersteunen. Ook het gebruik van het internet, de grootste encyclopedie ter wereld, moet veel meer gebruikt worden. Leer de kinderen waar ze zelf informatie vandaan kunnen halen. Laat ze in aanraking komen met anderen culturen via bijvoorbeeld webcam uitzendingen met scholen uit anderen landen. Dit zal geweldig werken voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld hun Engels, Frans of Duits. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Al deze onderwerpen kunnen gekoppeld worden aan de theorie van Ken Robinson dat er drie redenen voor educatie zijn:
- De Persoonlijke reden: Educatie is altijd en onontkomenlijk verbonden aan jou. Je leert je eigen talenten en mogelijkheden ontdekken. Door het nauwe curriculem dat nu aangeboden word, worden mensen onderdrukt doordat de talenten van veel mensen liggen buiten dit spectrum. Dit leidt tot een gebrek aan eigenwaarde/zelfvertrouwen omdat veel mensen vallen buiten het stramien waarin ze gedrukt worden. Er is te weinig inbreng voor eigen initiatief en creativiteit. De vakken spreken hen hierdoor niet aan en vaak lijkt een groot deel van de opleiding zich af te spelen ver van hen vandaan.
- De culturele reden: We leven in een gemeenschap, niet in onze eigen wereld. Educatie dient mensen te stimuleren te zoeken naar hun eigen en maatschappelijke identiteit zodat ze zich beter kunnen plaatsen in- en orienteren op de wereld. Ook zodat anderen culturen beter geplaatst en begrepen kunnen worden. Educatie dient hierin ook tolerantie en identificatie bij te brengen. Geschiedenis zit vooral in de kunst. Geschiedenis gaat pas leven en begrepen worden zodra je interacteert met de muziek, kunst en waarden van de tijd die je bestudeerd, in plaats van alleen het uit je hoofd leren wanneer grote gebeurtenissen plaats vonden. Dit is nog veel breder door te trekken en hierdoor zal er een hernieuwde appreciatie en begrip komen voor kunst.
- De Economische reden: Educatie heeft zoals het hoort een grote impact hebben op de economie. We leven in een economisch spannende tijd waarin van alles kan gaan gebeuren. Volgens het CBS studeren steeds meer mensen op een hoog niveau af wat leid tot diploma-inflatie, waardoor een gebrek aan motivatie ontstaat wat weer leidt tot een steeds grotere school uitval.

Op dit moment zijn er in Nederland veel scholen die in clusters samenwerken. Als deze clusters meer samen zouden gaan werken met elkaar dan zou een gepersonaliseerd onderwijssysteem mogelijk moeten zijn. Waar ik tegen aanliep, dat bepaalde vakken gegeven werden op dezelfde tijdsstippen, kunnen dan omzeild worden door dit vak op een andere school te volgen in de regio.

We zijn in een interessante tijd aangekomen op onze wereld. Nog nooit hebben we gestaan voor zulke grote problemen en uitdagingen. Echter zie ik genoeg potentieel, kennis en wilskracht om al deze problemen te tackelen. Wel zullen we enkele (radicale) veranderingen aan moeten brengen in hoe wij omgaan met onze planeet, de educatie van onze toekomst, onze systemen en onszelf. Ondanks alle onenigheden, verschillende perspectieven en meningsverschillen geloof ik erin dat de fantasie van de mensheid geboorte zal geven aan de creativiteit die zal leiden naar oplossingen voor elk probleem. Alles begint en valt met educatie.

- Frank
- VCR2B
- Vorming en Begeleiding

Reacties

BerichtGeplaatst: vr 11 nov 2011 07:58:06 
O.o


Gepost via Tapatalk 


Meld dit bericht Bericht details Verwijder bericht
Wijzig bericht Antwoord met een citaat  
 
BerichtGeplaatst: vr 11 nov 2011 09:13:33 
Interesting, ga het vanavond even lezen.


Meld dit bericht Bericht details Verwijder bericht
Wijzig bericht Antwoord met een citaat  
 
BerichtGeplaatst: vr 11 nov 2011 14:16:11 
ik heb m een beetje aangepast, hij's nu voor mijn gevoel iets meer af dan gisteren alleen aan het einde moet nog een beetje gesleuteld worden. alleen nog steeds erg abstract voor mijn gevoel omdat ik em niet langer mag maken en niet al al al al te diep kan induiken op dingen..
ook nog steeds de spelfouten enzo en bronvermeldingen and all that good shit.. maar ik heb nu nog 3 uur voor wat andere urgente dingen die ik wat aandacht moet geven.
ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog veel en veel meer wil schrijven omdat educatie, de maatschappij en de wereld gewoon heel erg verbonden zijn imo, maar ik zit nu al op ongeveer het driedubbele van wat mocht dus veel komt er niet meer bij denk ik.


@ Jungz
ik weet ook niet precie shoezo ik hem hier post maar ik moest em gewoon ffkes met iemand delen xD en ls is 's nachts het enige waar ik em verder echt ffkes kon gooien xD


Meld dit bericht Bericht details Verwijder bericht
Wijzig bericht Antwoord met een citaat  
 
BerichtGeplaatst: vr 11 nov 2011 18:27:33 
Eey Frank, via wat ga je spelfouten checken? Want ik zie 4x word staan ipv wordt. En dan heb ik het alleen nog over de 3e alinea en de 1e 3 regels. Nu ga ik weer verder lezen.


Meld dit bericht Bericht details Verwijder bericht
Wijzig bericht Antwoord met een citaat  
 
BerichtGeplaatst: vr 11 nov 2011 18:33:48 
ik doe niet aa d dt. that whole concept can suck my dick. maar ik ga voor de rest gewoon zelf controleren. staan nog heel veel taal en spelfouten verder in, i know. maa ik doet hem straks op me moeders comp nog even kijken.

[ Post via mobiele telefoon ] Afbeelding


Meld dit bericht Bericht details Verwijder bericht
Wijzig bericht Antwoord met een citaat  
 

Reageren

Om een reactie achter te laten, dien je een account te hebben. Inloggen of registeren.